Nordic Law

På Nordic Law är kundnyttan ledstjärnan i allt vi gör. Vår rådgivning är förebyggande. Vi tror på det långsiktigt försvarbara framför det kortsiktiga möjliga, och med denna måttstock hoppas vi minimera de framtida kallduschar ett företag kan råka ut för. Vi strävar även efter att vara tillgängliga och tydliga, och vi vill prata samma språk som de företag vi samarbetar med. Vi är med från ax till limpa, och ser på oss själva som en viktig och självklar stödfunktion i företagets samlade affärsprocess.  

Notiser

2018-11-21
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Vattenmiljö och vattenkraft, ny lagstiftning...
2018-09-10
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Arbetsdomstolen skärper lojalitetsplikten", "...
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev