Nordic Law

På Nordic Law är kundnyttan ledstjärnan i allt vi gör. Vår rådgivning är förebyggande. Vi tror på det långsiktigt försvarbara framför det kortsiktiga möjliga, och med denna måttstock hoppas vi minimera de framtida kallduschar ett företag kan råka ut för. Vi strävar även efter att vara tillgängliga och tydliga, och vi vill prata samma språk som de företag vi samarbetar med. Vi är med från ax till limpa, och ser på oss själva som en viktig och självklar stödfunktion i företagets samlade affärsprocess.  

Notiser

2017-05-17
Anders Kinntorph kommer att föreläsa om Internationell handelsrätt den 29 maj i Växjö. Arrangör är ALMI...
2016-12-20
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som handlar om förnyelse av inskrivning av servitut, arrende...
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev