Nordic Law

På Nordic Law är kundnyttan ledstjärnan i allt vi gör. Vår rådgivning är förebyggande. Vi tror på det långsiktigt försvarbara framför det kortsiktiga möjliga, och med denna måttstock hoppas vi minimera de framtida kallduschar ett företag kan råka ut för. Vi strävar även efter att vara tillgängliga och tydliga, och vi vill prata samma språk som de företag vi samarbetar med. Vi är med från ax till limpa, och ser på oss själva som en viktig och självklar stödfunktion i företagets samlade affärsprocess.  

Notiser

2019-02-26
Den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i miljöbalken i kraft. Dessa har betydelse för den som bedriver...
2019-02-26
I ett avgörande från januari 2019 har Arbetsdomstolen godtagit att en respektlös och missnöjd arbetstagare...
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev