Våra villkor

Priset för våra tjänster skall alltid stå i relation till nyttan av gjorda insatser. Nordic Laws debiteringsprinciper innebär bland annat öppen redovisning av debiteringens underlag och avstämning av vad som egentligen åstadkommits vid varje fakturering. Fakturering sker varje månad under ärendets gång.

PUL - Personuppgiftslagen
Med hänvisning till personuppgiftslagen informerar vi om att vi lagrar de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att en klient söker vårt biträde. Detta sker för att vi ska kunna registrera uppdragsgivare, lagra nedlagt arbete, registrera ekonomiska transaktioner samt vidta den jävskontroll som vi, i egenskap av advokatbyrå, är skyldiga att göra. Klient som önskar ta del av de personuppgifter som vi behandlar har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om sina personuppgifter.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Klienter som är privatpersoner och som har invändningar mot en arvodesfaktura, eller i något avseende är missnöjd med vårt arbete, bör i första hand alltid vända sig till oss för att söka en lösning i samförstånd. Skulle en sådan lösning inte kunna nås har klienten möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad, se www.advokatsamfundet.se

 

BilagaStorlek
Våra villkor.pdf141.94 kB

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev