Samarbeten

Nordic Law samverkar med såväl advokater som andra konsulter och organisationer i frågor av intresse för våra klienter. Exempel är det internationella juristnätverket International Jurists.

Vår kompetens inom miljörätt tillvaratas och korsbefruktas i det samarbete som finns sedan ett flertal år inom kompetensområdet miljörätt. Varje år anordnas en veckas seminarieverksamhet med föreläsningar och workshops med deltagare från domstolsväsendet, länsstyrelser med flera offentliga organ samt jurister och tekniska konsulter verksamma inom området. För mer information om detta, kontakta Magnus Berg.

Genom vårt engagemang kring upplevelseindustrin har vi även kommit att arbeta med idrottsrelaterade frågor. Våra medarbetare är aktiva i diverse idrottsföreningars styrelser, t.ex Malmö Allmänna Idrottsförening - MAI.

Som byrå sätter vi även stor vikt vid att våra medarbetare kontinuerligt bearbetar sina personliga nätverk, allt för att sporra den personliga utvecklingen samt bidra till en ökad förståelse för företagens behov och möjligheter.

 

 

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev