Tvister

Nordic Law har en mångårig erfarenhet av konflikthantering.  Utifrån förutsättningarna i varje enskilt ärende biträder vi klienter vid förlikningsförhandlingar och medling samt – när konflikten inte kan lösas på annat sätt – inför allmän domstol eller skiljenämnd. 

När vi biträder klienter vid konflikter ligger vårt fokus på att snabbt hitta en lösning på konflikten som ger vår klient största möjliga konkreta nytta.  Vårt arbete för klienter som har hamnat i en konflikt kännetecknas av ett resultatorienterat arbetssätt och lojalt engagemang för klienten.  Ett nära samarbete mellan Nordic Laws jurister och dess internationella nätverk säkerställer att klienter får kvalificerad hjälp oavsett vad konflikten avser och var den kan behöva avgöras.  

Nordic Law bistår klienter vid anmälan till försäkringsbolag för ersättning för kostnader enligt rättsskyddsmoment eller vid ansökan om rättshjälp. 

Kontaktperson: Patrick Andersson

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev