Skadeståndsrätt

Skadeståndsfrågor kan uppkomma i en lång rad situationer och reglerna om ansvar, skadeberäkning, beviskrav mm skiljer sig mycket beroende på vilken händelse som utlöst skadan. För vissa verksamheter råder ett strikt ansvar för skador som uppkommer medan det i andra fall krävs att den som orsakat skadan gjort sig skyldig till en brottslig gärning för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. 

Exempel på skadeståndsituationer som Nordic Law har lång erfarenhet att hantera är:
• intrångsskador/marknadsvärdeminskning på grund av infrastrukturprojekt 
• översvämningsskador
• miljöskador
• ekonomisk skada till följd av kontraktsbrott

Kontaktpersoner: Magnus Berg och Pia Bosdotter Olson

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev