Kommersiell avtalsrätt

Det kommersiella avtalet är ett av de huvudområden kring vilket vi valt att bygga vår verksamhet. Mångårig erfarenhet av att hantera svenska och internationella avtal, kombinerat med tillgång till ett globalt nätverk av advokatbyråer, gör oss till en effektiv samarbetspartner vid upprättande, granskning eller förhandling kring de avtal som förekommer i affärsverksamheten. 

Vi hjälper även våra klienter med att ta fram företagsegna avtalsmodeller och strukturer.? I kombination med utbildning och checklistor höjer vi så företagets egna affärsjuridiska kompetens samtidigt som vi skapar ett självadministrerande system för företagets affärsavtal.? Med hjälp av företagets befintliga IT-struktur eller andra lämpliga mjukvaror ser vi dessutom till att hålla ordning och reda på modell- och originalavtal.

Följande är exempel på kommersiella avtalstyper som vi regelbundet hanterar:
• distribution/återförsäljning
• handelsagentur
• underleveransavtal/ramavtal
• strategiska samarbetsavtal/joint ventures
• konsult- och uppdragsavtal 
• licensavtal
• hyres- och leasingavtal 
• franchiseavtal/konceptmanualer 

Kontaktpersoner: Anders Kinntorph och Patrick Andersson.

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev