Företagsöverlåtelser

Förvärv och försäljning av företag har utvecklats till att bli ett av Nordic Laws huvudsakliga verksamhetsområden. Det innebär att vi har lång och bred erfarenhet som kvalificerade rådgivare vid såväl små som stora företagsöverlåtelser både inom och utom Sverige. 

Vår rådgivning vid företagsöverlåtelser kännetecknas av hög kompetens och fokus på kostnadseffektiva lösningar. Nordic Law biträder klienten i processens alla ingående moment såsom:
• initial projektering och planering
• taktiska och strategiska överväganden
• föravtal
• due diligence
• förhandling
• transaktionsavtal
• genomförande

Förvärv eller försäljning av ett företag eller en rörelse kräver som regel tillgång till flera olika kompetenser. När det krävs kan vi därför, genom vårt internationella nätverk av advokatbyråer samt samarbete med revisorer och skatterådgivare, bistå klienten med den kompetens som kan tänkas behövas för att genomföra affären. 

Kontaktpersoner: Anders Kinntorph och Patrick Andersson 

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev