Hyres- och Fastighetsrätt

I stort sett är all användning av fast egendom reglerat i lag. I många fall är reglerna tvingande, i andra fall råder avtalsfrihet. I vissa fall ställs krav på skriftliga, bevittnade avtal medan det i andra fall räcker med en muntlig överenskommelse. 

Oavsett om man äger fast egendom eller inte kan behovet av fastighetsrättslig rådgivning uppkomma. Nästan alla som driver verksamhet gör det från en lokal eller annat fast driftställe som de hyr, och på så sätt kommer de flesta i kontakt med fastighetsrättsliga frågor. 

Vi har en lång och bred erfarenhet av allehanda fastighetsrättsliga frågor. Här följer några exempel på vad vi jobbar med:
• bygglov och andra plan- och byggfrågor
• infrastrukturprojekt
• ledningsrätt
• vägfrågor
• hyresrätt
• arrende- och annan nyttjanderätt
• servitutsfrågor
• fastighetsreglering
• vindkraft
• exploateringsavtal
• köp och försäljning av fast egendom

Kontaktpersoner: Magnus Berg och Pia Bosdotter Olson.

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev