Rättsområden

Nordic Laws verksamhet är inriktad mot främst två verksamhetsområden: Affärsjuridik och Mark- och miljörätt med särskild inriktning på vattenrätt.

Nordic Law biträder allt ifrån svenska och internationella börsbolag till kommuner och mindre företag, särskilt kunskapsföretag. Bland våra klienter återfinns även myndigheter och näringslivsorganisationer såsom Västsvenska Handelskammaren. Uppdragen kan variera från komplex problemlösning i samband med företagsförvärv och fusioner till insatser av mer vardaglig affärsjuridisk karaktär.

Vi verkar ofta som våra klienters husadvokat och skapar nytta genom verksamhetsnära och preventiv juridik, till exempel genom skapandet av modellavtalsprogram och internutbildning. Vi svarar mot näringslivets behov av juridiska tjänster. Förebyggande juridik är lönsam och tryggar företagets affärshemligheter, kompetens och konkurrenskraft.

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev