Nyhetsbrev mars

Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Återförsäljaravtal – nytt rättsfall från Högsta domstolen", "International Jurists – vårt internationella nätverk", "Ny lag om skydd för företagshemligheter" och "Nordic Law har biträtt Mentice AB vid förvärv i USA".
Läs nyhetsbrevet här.