Nyhetsbrev maj

Nordic Law skickade i förra veckan ut ett nyhetsbrev med artiklar om Ny medarbetare inom miljö- och fastighetsrätt, Nya bestämmelser i miljöbalken om MKB, Ändringar i lag om allmänna vattentjänster, Årsredovisning inte upprättad i tid - ringa bokföringsbrott? och Nya regler kring rehabilitering.
Läs nyhetsbrevet här.