Nyhetsbrev juni

Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som bl.a har en artikel om Tillstånd till åtgärder i eller utsläpp till ytvatten samt en artikel om Företagens kunskapsskydd (konkurrensklausuler i anställningsavtal). Läs nyhetsbrevet här