Notiser

2017-08-24
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som bl.a har artiklar om "Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket", "Bonus ansågs innefatta semesterersättning" samt om företagsanpassade utbildningar. Läs nyhetsbrevet här
2017-06-15
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som bl.a har en artikel om Tillstånd till åtgärder i eller utsläpp till ytvatten samt en artikel om Företagens kunskapsskydd (konkurrensklausuler i anställningsavtal). Läs nyhetsbrevet här
2017-05-30
International Jurists är det nätverk av advokatbyråer som Nordic Law är medlem i. IJ har gett ut ett nyhetsbrev med bl.a en artikel om Brexit. Läs mer här
2017-05-17
Anders Kinntorph kommer att föreläsa om Internationell handelsrätt den 29 maj i Växjö. Arrangör är ALMI Företagspartner Kronoberg AB/Enterprise Europe Network (EEN). Läs mer om Enterprise Europe Network här.
2016-12-20
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som handlar om förnyelse av inskrivning av servitut, arrende- och fastighetsfrågor som skall prövas av HD och samfällighetsförenings behörighet.
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev