Notiser

2018-06-07
Nordic Law skickade i förra veckan ut ett nyhetsbrev med artiklar om Ny medarbetare inom miljö- och fastighetsrätt, Nya bestämmelser i miljöbalken om MKB, Ändringar i lag om allmänna vattentjänster, Årsredovisning inte upprättad i tid - ringa bokföringsbrott? och Nya regler kring rehabilitering.
2018-05-25
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen 2016/679/EG (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Läs mer här.
2018-03-05
Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Återförsäljaravtal – nytt rättsfall från Högsta domstolen", "International Jurists – vårt internationella nätverk", "Ny lag om skydd för företagshemligheter" och "Nordic Law har biträtt Mentice AB vid förvärv i USA".Läs nyhetsbrevet här.
2017-12-19
Titel: Julhälsning
2017-11-08
Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning", "Det underhållsfria aktieägaravtalet - en illusion" och "Förnya din inskrivning i fastighetsregistret". Läs nyhetsbrevet här.
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev