Notiser

2018-03-05
Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Återförsäljaravtal – nytt rättsfall från Högsta domstolen", "International Jurists – vårt internationella nätverk", "Ny lag om skydd för företagshemligheter" och "Nordic Law har biträtt Mentice AB vid förvärv i USA".Läs nyhetsbrevet här.
2017-12-19
Titel: Julhälsning
2017-11-08
Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning", "Det underhållsfria aktieägaravtalet - en illusion" och "Förnya din inskrivning i fastighetsregistret". Läs nyhetsbrevet här.
2017-08-24
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som bl.a har artiklar om "Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket", "Bonus ansågs innefatta semesterersättning" samt om företagsanpassade utbildningar. Läs nyhetsbrevet här
2017-06-15
Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev som bl.a har en artikel om Tillstånd till åtgärder i eller utsläpp till ytvatten samt en artikel om Företagens kunskapsskydd (konkurrensklausuler i anställningsavtal). Läs nyhetsbrevet här
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev