Notiser

2019-02-26
Den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i miljöbalken i kraft. Dessa har betydelse för den som bedriver verksamhet vid vattenkraftverk och tillhörande regleringsdammar. Syftet med lagändringarna är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor och att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel.
2019-02-26
I ett avgörande från januari 2019 har Arbetsdomstolen godtagit att en respektlös och missnöjd arbetstagare fick sägas upp. Arbetstagaren hade varit otrevlig och vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till arbetsvägran. Arbetstagaren yrkade att arbetsgivarens uppsägning skulle ogiltigförklaras, men Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt.
2018-11-21
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Vattenmiljö och vattenkraft, ny lagstiftning", "Nya regler vid e-handel - geoblockering", "Nytt system för tullbeslut" och "Välkommen tillbaka Johanna!". Nyhetsbrevet läser du här.
2018-09-10
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Arbetsdomstolen skärper lojalitetsplikten", "Småskalig vattenkraft - tillstånd m.m.", "Vem äger vad och vad var det vi sa?", "Ordförande i ekonomisk förening" och "Rätt information på webbplatsen". Nyhetsbrevet läser du här.
2018-06-07
Nordic Law skickade i förra veckan ut ett nyhetsbrev med artiklar om Ny medarbetare inom miljö- och fastighetsrätt, Nya bestämmelser i miljöbalken om MKB, Ändringar i lag om allmänna vattentjänster, Årsredovisning inte upprättad i tid - ringa bokföringsbrott? och Nya regler kring rehabilitering.
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev