Notiser

2018-11-21
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Vattenmiljö och vattenkraft, ny lagstiftning", "Nya regler vid e-handel - geoblockering", "Nytt system för tullbeslut" och "Välkommen tillbaka Johanna!". Nyhetsbrevet läser du här.
2018-09-10
Nordic Law har nyss skickat ut ett nyhetsbrev med rubrikerna "Arbetsdomstolen skärper lojalitetsplikten", "Småskalig vattenkraft - tillstånd m.m.", "Vem äger vad och vad var det vi sa?", "Ordförande i ekonomisk förening" och "Rätt information på webbplatsen". Nyhetsbrevet läser du här.
2018-06-07
Nordic Law skickade i förra veckan ut ett nyhetsbrev med artiklar om Ny medarbetare inom miljö- och fastighetsrätt, Nya bestämmelser i miljöbalken om MKB, Ändringar i lag om allmänna vattentjänster, Årsredovisning inte upprättad i tid - ringa bokföringsbrott? och Nya regler kring rehabilitering.
2018-05-25
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen 2016/679/EG (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Läs mer här.
2018-03-05
Nordic Law har skickat ut ett nyhetsbrev med artiklar om "Återförsäljaravtal – nytt rättsfall från Högsta domstolen", "International Jurists – vårt internationella nätverk", "Ny lag om skydd för företagshemligheter" och "Nordic Law har biträtt Mentice AB vid förvärv i USA".Läs nyhetsbrevet här.
Prenumerera på innehåll

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev