Patrick Andersson

Patrick Andersson -
Advokat
+46 (0)70 659 30 80
+46 (0)303 800 80

Patrick Anderssn är huvudsakligen verksam inom affärsjuridiken med särskild inriktning mot avtalsrätt, företagsöverlåtelser och bolagsrätt. Efter att under flera år ha arbetat med internationella avtalsförhandlingar som bolagsjurist inom Ericsson-koncernen kom Patrick till Nordic Law 2002, och har varit här sedan dess med undantag för notarietjänstgöring i Stenungsund.

Patrick har en bred erfarenhet av allmän affärsjuridik. Han biträder främst mindre och medelstora företag men är även rådgivare åt flera börsnoterade internationella koncerner. 

Utöver affärsjuridisk rådgivning företräder Patrick sina klienter i civilprocesser. Patrick har varit engagerad i ett flertal ärenden rörande företagsöverlåtelser, ansvarsfrågor enligt aktiebolagslagen och processer mellan delägare i bolag, vilket innebär att han har god insyn och förståelse för hur dessa problem kan hanteras. Slutligen agerar Patrick som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Patricks arbetssätt kännetecknas av en rak, enkel och resultatinriktad rådgivning. De klienter Patrick biträder uppskattar hans integritet och starka engagemang för klienten. 

Karriär
Delägare, Nordic Law 2008 –
Biträdande jurist, Nordic Law 2002 – 2007
Tingsnotarie, Stenungsunds tingsrätt 2005 – 2006
Bolagsjurist, Ericsson- Hewlett Packard 1999 – 2001
Jur.kand., Handelshögskolan i Göteborg 1995 – 1999
Tulltjänsteman, Göteborg 1991 – 1995
Yrkesfiskare, 1988 – 1991

Övrigt
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2007 –

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev