Magnus Berg

Magnus Berg -
Advokat
+46 (0)40 611 37 32
+46 (0)70 681 25 45

 

Magnus Berg har mer än 15 års erfarenhet av tillståndsprövningar och tvister vid Mark- och miljödomstolar och skiljenämnder inom miljö- och vattenrätt, fastighetsrätt och ärenden som rör större infrastrukturprojekt. Magnus är bl a en av Sveriges mest anlitade ombud vad gäller ärenden om tillstånd till vattenverksamhet med erfarenhet av mer än 300 ansökningsmål vad gäller olika typer av vattenverksamheter i allt från grundvattenfrågor till markavvattning och hamnutbyggnader.  

Magnus biträder i dag ett stort antal kommuner, företag och statliga myndigheter i alla förekommande miljöärenden. Magnus samarbetar i dessa och övriga ärenden med de bästa teknikkonsulterna i branschen. 

Karriär
Delägare, Nordic Law 2007 –
Advokat, Advokatfirman Lindahl i Malmö, 2004 - 2007
Miljöjurist/Avdelningsdirektör, Länsstyrelsen i Skåne län, 2001 – 2004
Advokat, Advokatfirman Nova i Malmö 1999 – 2001
Egen verksamhet, 1995 – 1999
Tingsnotarie, Vänersborg tingsrätt 1992 – 1994
Jur.kand, Lunds universitet 1992
Jur.pol.mag, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 1991

Övrigt
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2005 -

 

 

 

 

 

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev