Anders Kinntorph

Anders Kinntorph -
Advokat
+46 (0)70 551 27 90

Anders Kinntorph är inriktad mot den kommersiella avtalsrätten och främst uppdrag med internationell anknytning inom områdena distribution, inköp, strategiska samarbeten, köp och försäljningar av bolag. Med vaggan inom upplevelseindustrin har Anders alltmer kommit att syssla med den branschens juridiska behov. Ett rättsområde som för svenskt vidkommande befinner sig i snabb utveckling och där juridiken får en alltmer betydelsefull roll och funktion för klientens affärer.

Andra områden som Anders har lång erfarenhet av är distribution, handelsagentur och franchise. Utöver själva avtalshanteringen (förhandling, framtagande av modellavtalssystem för företaget) föreläser Anders regelbundet i ämnena för näringslivs- och utbildningsorganisationer.

Att med utgångspunkt från klientens behov och situation få skapa strukturer och rutiner för hanteringen av juridiken kring affärerna är något som ständigt stimulerar. Att därtill utveckla vårt sätt att arbeta så att klienten upplever den konkreta nyttan i att samarbeta med oss på Nordic Law ställer krav på ständig utveckling.

Anders är engagerad i den internationella juristorganisationen IBA.

Karriär
Nordic Law 1995 –
Göteborgs tingsrätt 1993 – 1994
Jur.kand., Lunds universitet 1993

Övrigt
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2000 -

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev